Standard+

Bezdrôtové 5G pripojenie pomocou prijímacieho zariadenia, ktoré je na objekte Vášho domu nainštalované našim technikom. Od prijímacieho zariadenia vedie metalický kábel do Vášho počítača, prípadne wifi routraDoplnkové príslušenstvo

K uvedeným službám je možné dokúpiť doplnkové príslušenstvo

Balíky služieb

V lokalite Dlhá ulica, Piesky a Zapotôčky ponúkame výhodné balíky služieb.

Standard+

Bezdrôtové 5G pripojenie pomocou prijímacieho zariadenia, ktoré je na objekte Vášho domu nainštalované našim technikom. Od prijímacieho zariadenia vedie metalický kábel do Vášho počítača, prípadne wifi routra


Doplnkové príslušenstvo

K uvedeným službám je možné dokúpiť doplnkové príslušenstvo

Balíky služieb

V lokalite Dlhá ulica, Piesky a Zapotôčky ponúkame výhodné balíky služieb.