{Doplnkové služby}

všetky ceny su konečné.

nový cenník (platný od 01/2024)

starý cenník (platný od 02/2023)

Jednorázový poplatok
Administratívny poplatok – zapojenie účastníka s vlastným WLAN zariadením 12.00 €
Admin. poplatok – upomienka 3.00 €
Admin. poplatok – vystavenie kópie daňového dokladu 3.00 €
Admin. poplatok – zmena služby pripojenia – lacnejšia služba (počas viazanosti) 20.00 €
Admin. poplatok – vystavenie a zaslanie faktúry poštou 1.20 €
Admin. poplatok – opätovná aktivácia služby Standard+, Group, Group+, LTU, Fiber+ 10.00 €
Admin. poplatok – opätovná aktivácia služby Business+ 30.00 €
Admin. poplatok – opätovná aktivácia služby po hrubom porušení VP 50.00 €
Admin. poplatok – zmena účastníka/prevod zmluvy na nového účastníka 10.00 €
Servisné práce – v prípade poruchy na strane poskytovateľa 0 €
Servisné práce – prekladka zariadenia, zmena miesta pripojenia. 40.00 €
Servisné práce – cena za 1 hodinu. 20.00 €
Servisné práce – demontáž zariadenia technikom po ukončení služby 10.00 €
Konfigurácia – nastavenie vlastného WiFi routra do TIMES siete 6.00 €
Náklady na prepravu (výjazd technika) v rámci Prievidze, Bojníc /bez servisných prác/ 14.40 €
Náklady na prepravu (výjazd technika) mimo Prievidze v rámci okresu do 15km /bez servisných prác/ 18.00 €
Náklady na prepravu (výjazd technika) mimo Prievidze v rámci okresu nad 15km /bez servisných prác/ 24.00 €