{FAQ}

Odpovede na Vaše často kladené otázky (FAQ).

 1. Mám záujem o internetové pripojenie v rodinnom dome. Aké podmienky musím spĺňať?
  K pripojeniu k sieti HMS je potrebná priama viditeľnosť na niektorý náš prípojný bod. V prípade služieb Group, Group+ možnosť zriadenia služby v obytnom dome.
 2. Som vašim klientom a mám aktivované pripojenie pre 1 PC. Syn si kúpil notebook. Čo budem potrebovať k súčasnému využívaniu internetového pripojenia na PC aj notebooku?
  Doporučujeme zakúpenie WiFi routra. Radi Vám tiež pomôžeme s konfiguráciou a výberom vhodného zariadenia.
 3. Chcel by som prejsť na službu s vyššou rýchlosťou. Ako mám postupovať?
  Zvýšenie rýchlosti je bezplatné, potrebné je požadovanú zmenu nahlásiť osobne priamo v predajni. Rýchlosť bude zmenená od nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
 4. Chcel by som prejsť na službu s nižšou rýchlosťou. Ako mám postupovať?
  Zníženie rýchlosti je spoplatnené sumou 12 €, a potrebné je požadovanú zmenu nahlásiť osobne priamo v predajni. Rýchlosť bude zmenená od nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
 5. Chcem sa presťahovať do iného bytu. Platí mi však doba viazanosti. Ako mám postupovať?
  Je potrebné osobne požiadať u nás o prekládku pripojenia. Ak je prekládka pripojenia možná, vykonávame ju v najbližšom možnom termíne za poplatok podľa aktuálneho cenníka doplnkových služieb a servisu.
 6. Aký je spôsob a čas platby objednaných služieb?
  Bezhotovostnou platbou na účet, ktorý Vám v zákazníckom centre radi povedia, alebo v hotovosti v predajni na ulici Nábr. sv. Metoda č.8 v Prievidzi.
 7. Uplynula mi doba viazanosti a chcel by som pokračovať ďalej. Čo som povinný vykonať?
  Nič. Po ukončení doby viazanosti sa mení doba platnosti služby na dobu neurčitú automaticky.