Fiber+

Pripojenie pomocou optického kábla privedeného do Vášho bytu, ukončený zásuvkou. K zásuvke je pripojené prenajímané klientské zariadenie.


Prenájom zariadení
24 mesiacov eko 24 mesiacov 0 mesiacov
ONT 1,00 € 0,01 € 0,01 €
ONT-Wifi 2,50 € 1,50 € 1,50 €

Fiber+

Pripojenie pomocou optického kábla privedeného do Vášho bytu, ukončený zásuvkou. K zásuvke je pripojené prenajímané klientské zariadenie.


Prenájom zariadení
24 mesiacov eko 24 mesiacov 0 mesiacov
ONT 1,00 € 0,01 € 0,01 €
ONT-Wifi 2,50 € 1,50 € 1,50 €