{Doplnkové služby}

všetky ceny su konečné.

Jednorázový poplatok
Admin. poplatok – zapojenie účastníka s vlastným WLAN zariadením 12.00 €
Admin. poplatok – upomienka 3.00 €
Admin. poplatok – vystavenie kópie daňového dokladu 0.80 €
Admin. poplatok – zmena služby pripojenia – lacnejšia služba 12.00 €
Administratívny poplatok – zmena HW adresy pripojenia/hesiel 3.00 €
Admin. poplatok – opätovná aktivácia služby Standard+, Group, Fiber+ 12.00 €
Admin. poplatok – opätovná aktivácia služby Business+ 24.00 €
Admin. popl. – opätovná aktivácia služby po hrubom porušení VP 42.00 €
Servisné práce – v prípade poruchy na strane poskytovateľa 0 €
Servisné práce – prekladka zariadenia, zmena miesta pripojenia. 30 €
Servisné práce – sadzba za kažých začatých 30min. 7.20 €
Servisné práce – sadzba za kažých začatých 30min. Mimo Po-Pi 7.30-16.00 9.60 €
Konfigurácia – nastavenie vlastného WiFi routra do TIMES siete 6.00 €
Náklady na prepravu (výjazd technika na objedn.) – cena za výjazd (Prievidza+Bojnice) 6.00 €
Náklady na prepravu (výjazd technika na objedn.) – cena za výjazd mimo PD do 15km 10.80 €
Náklady na prepravu (výjazd technika na objedn.) – cena za výjazd mimo PD nad 15km 15.60 €